Doneren of sponsoren?

Officiele ANBI gegevens

Contactgegevens:

Officieële naam: Stichting Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH)

Postadres: Roggebotstraat 21, 1443 KL, Purmerend

Website: www.rhtnh.nl

E-mail: info@rhtnh.nl

K.v.K. nummer: 63682753

RSIN nummer: 855351536

Bankgegevens: NL62 RABO 0304 955 493

Doelstelling van de stichting:

Het (doen) opleiden van reddingshondenteams, geleiders en honden, zodat zij kunnen worden ingezet bij calamiteiten en reddingsacties.

Uitwerking van de doelstelling (beleidsplan):

Reddingshonden Team Noord-Holland traint wekelijks met honden en geleiders onder begeleiding van een ervaren trainer/ster om volwaardige inzetbare reddingshonden teams te vormen. Sinds onze oprichting in 2015 hebben wij al enkele concrete inzetacties gehad. De training van honden en geleiders wordt zo divers mogelijk uitgevoerd zodat de teams zo breed als mogelijk ingezet kunnen worden. De stichting stelt haar reddingsteams belangeloos beschikbaar bij zoekacties naar vermiste personen. Naast de donaties van de geleiders komen de inkomsten van de stichting uit giften en sponsoring. Wij hopen deze fondswerving uit te kunnen breiden om het mogelijk te maken om benodigde materialen, professionele kleding en gps apparatuur aan te schaffen.

Bestuur:

Voorzitter: Freek Tol, voorzitter@rhtnh.nl

Secretaris: Astrid Reijerkerk en Francis Perrier, secretaris@rhtnh.nl

Penningmeester: Dick de Groot, penningmeester@rhtnh.nl

De vereniging bestaat uit een onbezoldigd bestuur en leden doneren een jaarlijks vooraf vastgesteld bedrag. Participanten zijn vrij in het bepalen van de hoogte van een donatie.

Financiële verantwoording:

financiële jaaroverzicht 2015.

financiële jaaroverzicht 2016

financiële jaaroverzicht 2017

financiële jaaroverzicht 2018

financiële jaaroverzicht 2019

financiële jaaroverzicht 2020

financiële jaaroverzicht 2021