Doneren of sponsoren?

Officiele ANBI gegevens

Contactgegevens:

Officiële naam: Stichting Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH)

Postadres: Roggebotstraat 21, 1443 KL, Purmerend

Website: www.rhtnh.nl

E-mail: info@rhtnh.nl

K.v.K. nummer: 63682753

RSIN nummer: 855351536

Bankgegevens: NL62 RABO 0304 955 493

Doelstelling van de stichting:

Het (doen) opleiden van reddingshondenteams, geleiders en honden, zodat zij kunnen worden ingezet bij calamiteiten en reddingsacties.

Uitwerking van de doelstelling (beleidsplan):

Reddingshonden Team Noord-Holland traint wekelijks met honden en geleiders onder begeleiding van een ervaren trainer/ster om volwaardige inzetbare reddingshonden teams te vormen. Doordat de start van de stichting in 2015 heeft plaatsgevonden hebben er nog geen concrete inzetacties plaatsgevonden. De training van honden en geleiders wordt zo divers mogelijk uitgevoerd zodat de teams zo breed als mogelijk ingezet kunnen worden. De geleiders doneren jaarlijks een vast bedrag ter ondersteuning van de activiteiten en voeren hun eigen activiteiten belangeloos uit. De stichting stelt haar reddingsteams belangeloos beschikbaar bij zoekacties naar vermiste personen. Naast de donaties van de geleiders komen de inkomsten van de stichting uit giften en sponsoring. Deze fondswerving wordt in 2016 uitgebreid om het mogelijk te maken om professionele kleding en gps apparatuur aan te schaffen.

Bestuur:

Voorzitter: Freek Tol, voorzitter@rhtnh.nl

Secretaris: Astrid Reijerkerk en Francis Perrier, secretaris@rhtnh.nl

Penningmeester: Dick de Groot, penningmeester@rhtnh.nl

De vereniging bestaat uit een onbezoldigd bestuur en leden doneren een jaarlijks vooraf vastgesteld bedrag. Participanten zijn vrij in het bepalen van de hoogte van een donatie.

Financiële verantwoording:

2015 is het oprichtingsjaar van RHT-NH daardoor zijn er nog geen financiële gegevens te presenteren