Over ons

groepsfoto

Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH) is een stichting met als doel honden en hun geleiders op te leiden tot een reddingsteam dat ingezet kan worden bij vermissingen en calamiteiten. Een aantal enthousiaste hondenliefhebbers is gestart met de oprichting van deze stichting.

Dit kwam voort uit twee belangrijke redenen. Enerzijds het ontbreken van een specifieke reddingshonden groep in Noord-Holland, een provincie met ruim 2,7 miljoen inwoners. Anderzijds het ontbreken van de mogelijkheden om in teamverband op een intensieve en professionele manier het reddingshonden-werk te kunnen trainen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om het reddingshonden-werk te trainen of mogelijkheden om te speuren maar een vereniging met als doel:"inzet bij calamiteit en vermissing" was niet aanwezig. RHT-NH startte in 2015 met haar activiteiten. Dat bestond in de beginfase voor een belangrijk deel uit het trainen van de honden en hun geleiders. Er zijn ook extra leden actief die organisatorische ondersteuning bieden. Hierbij kunt u denken aan activiteiten op het gebied van sponsoring, fondsenwerving, pers- en media aandacht, beschikbaarheid trainingslocaties etc.

Het zoeken en redden met honden is een serieuze tijdsbesteding. RHT-NH traint iedere week op zondagochtend. Daarnaast streven wij er naar om minimaal een keer per jaar een meerdaagse training buiten Noord-Holland te organiseren. Ook als u en uw hond inzetbaar zijn wordt u geacht minimaal 75% van de trainingen actief te volgen.

Nieuws

astrid met Zerline

Zerline

12 jaar geleden werd je geboren in Noorwegen (13 april 2008) als Dratini’s Bayleef, van mij kreeg je de naam Zerline, wat betekend “de zoekende”. Je bent  geboren tijdens een bivak van de RHWW. Daar heb je grotendeels je opleiding gedaan. Met 5 weken ben ik even op en neer naar Noorwegen gevlogen om je uit te zoeken en met 8 weken heb ik je opgehaald. Met 10 weken ben je begonnen met je opleiding tot reddingshond. En wat ben je een goede reddingshond geworden. Met 1,5 jaar was je zo stabiel dat je je 1e certificaat haalde voor vlakte basis. Bij bijna alle zoekacties was je aanwezig en je was altijd bereid om mee te gaan.  Helaas zijn we door omstandigheden na 5 jaar trainen  bij de RHWW gestopt, maar weer 5 jaar geleden zijn we weer samen gaan trainen bij Reddinghondenteam Noord-Holland, opgericht mede dankzij jou inspiratie. En wat heeft iedereen  veel van jou geleerd. Je bent en voorbeeld en inspiratie geweest voor alle honden en geleiders van RHTNH. Maar je hoofd wil nog wel, maar het lijf wil/kan niet altijd meer meewerken. Je ogen laten je in de steek, waardoor je hoogtes en dieptes niet goed meer in kan schatten, wat regelmatig resulteerde dat je ergens tegen aan liep of dat je struikelde. Je stond altijd weer op en ging vol goede moed verder, want het slachtoffer moest gevonden worden. Maar ook het lopen is door de artrose in je poten pijnlijk. Lieve Zerline, ook al ben je het er zelf niet mee eens maar ik als geleider heb besloten dat je van je je van je pensioen mag gaan genieten. Ik wil je heel erg bedanken voor je inzet, moed en niet aflatende energie om met me mee te gaan wanneer we gingen trainen of wanneer er een inzet was. DANK DANK DANK voor al die jaren dat je met me mee was.

Ik hoop dat je kleindochter Fallyn een waardige opvolger van je wordt.

 

 

 

In de zomer van 2018 heeft de stichting 'Reddingshonden team Noord-Holland een boot aangeschaft.

We zijn druk aan het trainen met de honden op de boot zodat we zo snel mogelijk ook inzetbaar zijn op het water.

 

 

Sponsoring

foto team RHT-NH Stichting Reddingshonden Team Noord-Holland voert haar taken op een professionele wijze uit. Bij de uitvoering van onze taken voelen wij een grote verantwoordelijkheid. Om die reden is het belangrijk te investeren in goede opleidingsmogelijkheden voor hond en geleider en natuurlijk ook in professioneel trainingsmateriaal. Met dit als basis kan op een verantwoorde wijze gehandeld worden bij zoekacties. Wij zijn echter een klein team dat belangeloos handelt tijdens inzetten. Ook ontvangen wij geen subsidie of overheidssteun.

Om op een professionele wijze onze inzetten uit te voeren, is extra financiële ondersteuning noodzakelijk. Reden waarom wij een beroep doen op giften, donateurs en sponsors. Doordat RHT-NH een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is, mag u schenkingen aftrekken in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook als u een schenking of erfrechtelijke verkrijging nalaat aan een ANBI instelling hoeft u hierover geen schenk- of erfbelasting te betalen. Wij stellen het zeer op prijs als u een bijdrage wilt leveren aan ons Reddingshonden Team Noord-Holland. U kunt dat doen door uw donatie te storten op rekeningnummer NL62 RABO 0304 9554 93. Onze dank is groot.

In 2018 zijn wij gesponsord door drie bedrijven, hiervoor onze hartelijke dank.

Smit Elektra, Volendam.

Boon Edam, Edam

Vue Nederland, Amsterdam

We hebben voor alle honden een hele mooie handgemaakte halsband gesponsord gekregen van Caitlin van Zaanen, hartelijk dank hier voor.

https://www.facebook.com/De-levendige-hond-halsbanden-lijnen-en-speeltjes-436339539889767/

Vanwege de enorme hitte deze zomer waren wij genoodzaakt om koelvesten aan te schaffen voor de honden.

Deze zijn gedeeltelijk gesponsord door: www.actievehonden.com

Inzetten

26-3-2022 Amsterdam

Grootschalige zoekactie naar Silvia (24) in Amsterdam. De SRO ( Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) heeft vandaag zaterdag 26-3 met totaal 27 honden en 34 mensen gezocht in de omgeving van het Westerpark in Amsterdam. De zoekactie was op het land en op het water. De vrouw van 24 was sinds 19 maart vermist. Er is vandaag goed samengewerkt door RHWW, RHT-NH, Oger (OSD), Delta, reddingshonden team Zeeland, de Amsterdamse recherche en LTOZ. Initieel was het verzoek binnengekomen bij de RHWW. Vanwege de hoeveelheid “interessante” gebieden is er besloten om op te schalen naar de SRO. Nadat meerdere honden een overduidelijke verwijzing hebben gegeven op dezelfde plek in het water is er besloten om de politie te alarmeren. Uiteindelijk is het lichaam van Silvia daadwerkelijk gevonden. Hierop is een deel van het park met lint afgezet. De SRO wenst de familie en achterblijvers veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

7-4-2021 Katwoude

Op 7 april 2021 is de vermiste man, helaas overleden gevonden.

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

15-3-2021 Purmerend

Aan het einde van de Zondagmiddag werden we gevraagd door de RHWW en eenheid Zaanstreek-Waterland om te helpen zoeken naar een vermiste man in Purmerend. Ook het veteranen search team (VST) was gevraagd en deze waren inmiddels al gestart. De RHWW heeft gezocht met 13 honden en 18 mensen. Wij hebben gezocht met 5 honden en 7 mensen. Helaas is de vermiste persoon niet aangetroffen. Om 21.00 uur zijn we gestopt met zoeken. Wij zullen, indien nodig, donderdag a.s. nog een gedeelte afzoeken als de politie Zaanstreek-Waterland ons nodig heeft. Onze dank gaat uit naar: VST, RHWW, Politie Zaanstreek-Waterland voor de zeer prettige en professionele samenwerking. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis. SAMEN STAAN WE STERK.

17-10-2020 Friesland

Zoekactie in Friesland met de SRO Afgelopen zaterdag heeft de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in Friesland naar een vermiste persoon gezocht. De zoekactie werd gecoördineerd door Oger SAR-dogs in samenspraak met de politie. Deze zoekactie heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van Veiligheids Regio Friesland. Omdat de groep te groot was om binnen de geldende regels van Corona te opereren betekende dit dat wij geen briefing konden houden zoals we gewend zijn, maar er per groep 1 of 2 man gebriefd werd en die communiceerde het weer naar zijn of haar eigen team van hondengeleiders en begeleiders. Dit alles om Corona-proof de zoekactie te kunnen houden. De geleiders met honden en buddies vormden groepen van max. 4 personen en gingen zo het veld in. Aan de zoekactie hebben 5 reddingshonden organisaties (Oger SAR-dogs, RHGD, RHTNH, RHN en RWO) van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) meegedaan met 39 personen en 32 honden. Reddingshonden team Noord Holland, RHTNH, heeft met 4 honden en 4 mensen deelgenomen aan deze zoekactie. De zoekactie heeft de hele dag geduurd en tot onze spijt niet het beoogde resultaat gehad. Alle door ons bezochte gebieden zijn in kaart gebracht en de gegevens zijn bij de politie bekend. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit gemis.

15-08-2020 Leuven (Belgie)

Aan een lange zoektocht is vandaag een einde gekomen. Op maandag 27 juli verdween Eddy Timmermans in Heverlee. Op dinsdag 28 juli deden Belgische Reddingshondengroepen (Search & Rescue Dogs De Roedel, Vlaamse Reddingshonden, Dogs On Search en Reddingshonden) al een grote eerste zoekactie. Naast deze zoekactie waren er nog vele anderen door familie, vrijwilligers en politie. We besloten om nog een keer te gaan zoeken en dit met steun van enkele Nederlandse reddingshondengroepen (SRO). In totaal zochten er vandaag een 30 tal honden. Deze honden hebben Eddy Timmermans teruggevonden. We zijn opgelucht dat we een einde hebben kunnen maken aan deze verschrikkelijke weken van onzekerheid voor de familie en vrienden. We bedanken uitdrukkelijk de Politie Leuven, Cel Vermiste personen en Alain Remue voor deze samenwerking.

RHT-NH heeft aan deze zoek actie deelgenomen met 5 personen en 4 honden.  Wij wensen familie en nabestaande veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

25-2-2020 Inzet Rotterdam

Op 25 02-2020 hebben wij een inzet gehad in het Kralingse bos, Rotterdam in verband met een vermissing van een 26-jarige jongen.

Helaas is de jongen niet gevonden.

Reddingshondenteam Noord-Holland heeft gezocht met 3 honden en 4 personen.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

 

14-10-2019 spoedinzet Monnickendam

In Monnickendam werd sinds gistermiddag een 65-jarige man vermist. Diverse zoekacties met onder andere een politie helikopter hadden tot op heden niet het gewenste  resultaat.

De politie heeft de SRO daarom vanmorgen gevraagd of we met onze honden en geleiders wilden komen helpen met zoeken. We zijn begin van de middag een zoekactie gestart samen met Mantrailgroep Nederland en de RHWW De zoekactie vond plaats in natuurgebied Hemmeland in Monnickendam.
Reddingshondenteam Noord-Holland heeft gezocht met 3 geleiders en 4 honden.


We hebben de vermiste man gevonden met een van de inzet teams
(hond/geleider) , helaas was hij overleden.

Burgemeester Luzette Kroon en de familie van de vermiste man waren ter plaatse en hebben hun grote waardering uitgesproken over de belangeloze inzet van de betrokken groepen.
We willlen de Politie bedanken voor de zeer prettige samenwerking aldaar.

Wij als RHT-NH wensen de nabestaanden van de man heel veel sterkte met dit verlies.

SAMEN STAAN WE STERK!

 

19-12-2018 spoedinzet Purmerend
Op verzoek van de familie en in samenwerking met de politie Purmerend hebben mantrailhonden en vlaktezoekhonden van de RHTNH (ReddingsHondenhondenTeam Noord Holland) samen gezocht naar een 55-jarige vrouw uit Purmerend.
De in totaal 4 honden hebben die dag hard en zorgvuldig gewerkt, wat helaas niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
De dag erna is haar fiets gevonden, hetgeen helaas ook leidde tot het vinden van het levenloze lichaam van de vrouw.
Wij wensen de familie en vrienden vanaf deze plaats heel veel sterkte met het verwerken van dit verdrietige verlies.
Tijdens deze inzet zijn in totaal 5 mensen en 4 honden ingezet
Waarvan de RHTNH 2 vlaktezoekhonden en 2 team-leden heeft ingezet.

 

9-12-2018 zoekactie Vermiste man(67)Lommel (Belgie).

Op zondag 9 december een grootschalige zoekactie van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisatie) in Lommel (België) De Vlaamse reddingshonden (VRH) kreeg het verzoek om te zoeken naar een vermiste man van 67 jaar die op donderdag 6 december 2018 omstreeks 9.00 uur zijn woning verliet in Lommel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Omdat het een groot gebied betrof is de zoekactie opgeschaald naar de organisaties van de SRO. Het zoekgebied bestond uit bos en water, er zijn dan ook 2 boten ingezet. De SRO heeft met 27 honden en 42 personen aan de zoekactie deelgenomen.

Het levenloze lichaam van de heer Bogaert is helaas 2 dagen later gevonden buiten het zoekgebied.

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte.

26-8-2018 en 23-9-2018 zoekactie Vermiste vrouw(53)Koog aan de Zaan.

Sinds de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 augustus 2018  is een vrouw vermist uit Koog aan de Zaan. 24 augustus is de RHT-NH benaderd om te zoeken in de omgeving van de Zaanse Schans. Op 26 augustus hebben we daar gezocht op het land en op het water. Helaas zonder resultaat. RHT-NH was met 5 honden en 6 personen bij de zoekactie aanwezig.
23 September hebben we wederom op verzoek een gebied in Zaandam afgezocht. Ook dit heeft niet geresulteerd in het vinden van de vermiste vrouw.  We waren die dag met 4 honden en 4 personen aanwezig.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

 

04-02-2018 Spoedinzet naar vermiste vrouw (43) omgeving Castricum.

Wederom vandaag grootschalige zoekactie in omgeving van Castricum naar vermiste vrouw (43) Op verzoek van de politie Drenthe is er wederom gezocht naar een vermiste vrouw die al langere tijd vermist wordt. Omdat het een groot zoekgebied betrof is er grootschalig gezocht met de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties

Door aanwijzingen kon er weer een zoekgebied worden vastgesteld. Het betrof een zoekgebied met bos, duingebied en twee campings. Er is samen gezocht met het Veteranen Search Team dat hun eigen gebied heeft afgezocht. De weersomstandigheden waren die dag gelukkig gunstig en er is heel veel terrein afgezocht. ZoekJeMee heeft de zoekactie ondersteund.

Vanuit de SRO hebben er 47 honden en 87 personen aan de zoekactie deelgenomen.

Het reddingshondenteam Noord-Holand heeft met 5 honden en 6 personen aan de zoekactie deelgenomen.

We willen de politie en PWM danken voor de fijne samenwerking. Door de gastvrijheid van restaurant het Ruiterhuys hadden we een perfecte plek om de grote groep reddingshonden te ontvangen. Het mogen parkeren van onze mobiele centrale post inzetvoertuig (CP) van waaruit de zoekactie werd gecoördineerd, was hierbij erg belangrijk.

Helaas heeft het ondanks alle professionele inzet niet geleid tot het terugvinden van de vermiste 43 jarige vrouw. Wij wensen de achterblijvers veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

inzet castricum

23-11-2017 Zoekactie Samenwerkende Reddingshonden Organisaties naar vermiste man (22) in omgeving Castricum

Van de Internationale Reddingshonden Groep (IRG) kwam het verzoek of de SRO iets kon betekenen in de vermissing van een 22-jarige man in de omgeving van Castricum. Het gaat om een zeer zorgwekkende vermissing.

Gezien de omvang van het zoekgebied waren veel honden nodig, daarom is er direct groot opgeschaald. De aangesloten organisaties van de SRO hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep. In overleg met de politie en de zorginstelling is er een zoekgebied vastgesteld. In voorbereiding en tijdens de zoekactie is er ondersteuning geweest van ZoekJeMee. Rond 19.30 uur is begonnen met de zoekactie. Er is een groot gebied afgezocht dat bestond uit natuurgebieden, in en om gebouwen en caravans.

De tientallen vrijwilligers zijn tot diep in de nacht bezig geweest om met hun honden alles secuur af te zoeken. Ondanks alle inspanningen is de vermiste man helaas niet aangetroffen. In totaal waren er vanuit de SRO 38 honden en 64 personen bij de zoekactie betrokken.

Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH) heeft met 4 honden en geleiders en 1 groepsleider aan de zoekactie deelgenomen.

Namens de SRO wensen wij de achterblijvers veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Copyright foto: St. Reddingshonden RHWW

29-01-2017 Spoedinzet naar vermiste vrouw (44) omgeving Ommen.

Vroeg in de ochtend ontving de RHWW het verzoek van de politie om te komen zoeken naar een vermiste vrouw van 44 in de omgeving van Ommen. De politie had zelf al diverse middelen ingezet om de vermiste vrouw op te sporen. Het ging om een zorgwekkende vermissing in een bosrijke omgeving.

Direct zijn de mensen van de RHWW gealarmeerd en op weg gegaan. Gaandeweg het aanrijden werd het zoekgebied meer en meer duidelijk. Uiteindelijk ging het om een relatief groot gebied en is besloten de zoekactie op te schalen naar de SRO.

Bij aanvang was ook al de Mantrailgroep Nederland gealarmeerd omdat, gezien de nog recente vermissing, de kans dat een mantrialhond het spoor kon oppikken zeer reëel was. Er zou grootschalig gezocht worden, naast de inzet van reddingshonden was ook de ME onderweg Vroeg in de ochtend heeft een politiehelikopter het beoogde gebied ook al uitgekamd.

Net na aankomst van de eerste groep honden kwam het bericht dat de vrouw in goede gezondheid was gevonden. Gelukkig is deze vermissing goed afgelopen. In totaal waren er 42 honden en 64 personen van de SRO onderweg.

Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH) was met 4 man en 4 honden op pad.

27-11-2016 Grootschalige zoekactie SRO naar vermiste man (18) in omgeving Culemborg.

In navolging op een eerdere zoekactie deze week is er, in de zorgwekkende vermissing van een 18-jarige man, door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gezocht in de omgeving van Culemborg. Omdat er regelmatig tips binnenkomen dat de man in de omgeving wordt gezien, is er voor gekozen om de zoekactie grootschalig op te pakken om op één dag zo veel mogelijk relevant gebied af te zoeken.

De man is op 19 november als vermist opgegeven, waarbij de politie direct de ernst van de situatie heeft ingezien en zelf diverse acties heeft ondernomen. Hierbij is groots ingezet en uiteindelijk ook de keuze gemaakt om reddingshonden bij de zoekactie te betrekken. Tijdens de eerste zoekactie ging het om een relatief klein gebied; toen dat niets opleverde, is er voor gekozen om op één dag zo veel mogelijk af te zoeken. Deze keuze is gemaakt omdat, gezien de tips die binnenkwamen, de vermiste man zich mogelijk verplaatste en zich tussentijds schuilhield in de omgeving van Culemborg.

Op verzoek van de RHWW en in samenspraak met de politie is de vraag uitgegaan naar de SRO om bij deze vermissing te ondersteunen. Hier is in groten getale gehoor aan gegeven. Er is de hele dag intensief gezocht. Het zoekgebied bestond uit stedelijk gebied, groenstroken, weilanden en natuurgebieden.

Helaas is de vermiste niet aangetroffen. In totaal hebben er 57 honden en 75 personen aan de zoekactie deelgenomen. Reddingshonden Team Noord-Holland was met 3 honden en 4 personen bij de zoekactie betrokken. De SRO wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Update 24-12-2016

Gisteren ontvingen wij het trieste bericht dat, in de rivier de Lek ter hoogte van Culemborg, het stoffelijke overschot van Niels is aangetroffen. Namens de SRO wensen wij de familie en nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van hun verlies.

inzet lelystad

5-8-2016 Zoekactie van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties naar vermiste man in Lelystad.

Sinds 30 juli 2016 is een 45-jarige man, woonachtig in Leeuwarden, vermist vanuit een vakantiewoning in Lelystad. Op maandag 1-08 zoekt de politie met speurhonden, boot en helicopter zonder resultaat. Donderdag 4-08 krijgt de Dutch RescueDogs het verzoek van de Politie Midden-Nederland om het terrein en natuurgebied rond de vakantiewoning grondig te doorzoeken. Het gebied is zo extreem moeilijk toegankelijk dat besloten wordt de hulp van de SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisaties) in te schakelen.

Vrijdagochtend 5 augustus 2016 staan 26 honden van 9 reddingshondengroepen klaar. Het blijkt geen overdaad te zijn. Door de hoge en dichte begroeiing, het kreupelhout en de warmte is het een extreem zware opgave. De honden worden tot het uiterste getest op conditie en wilskracht. Enkelen moeten zelfs voortijdig opgeven. Een hond raakt gewond door een tak en moet naar de dierenarts. Hoewel diep ingedrongen, heeft de tak gelukkig geen grote schade aangericht. Aan het eind van de dag worden de doorzochte gebieden vrijgegeven met aanmerkingen over de soms ondoordringbare gebieden. Helaas wordt de man niet gevonden. Bij de zoekactie zijn in totaal 26 honden en 9 groepen betrokken. Reddingshonden Sirius en RHT-NH hebben hierbij 6 honden en 5 mensen ingezet.

inzet dieverbrug

12-3-2016 Inzet Dieverbrug, vermiste man van 81 jaar.

Gisteren heeft reddingshonden Sirius een vervolg inzet gehad in Dieverbrug. Ditmaal hebben we versterking gevraagd van de RHWW en was RHT-NH ook aanwezig. Zowel op land als op het water werd er wederom gezocht door de geleiders en honden. Ook werden er duikers, een boot, sonar, en ROV camera ingezet. Onze dank gaat uit naar de RHWW en RHT-NH die ons de hele dag hebben bijgestaan.... Onze speciale dank gaat uit naar de twee vrijwillige duikers die na ons telefoontje snel ter plaatse waren om te verifiëren. Helaas heeft ook deze uitgebreide inzet nog geen resultaat opgeleverd.

Update Vermissing Dieverbrug

Op 13 -3-2016 is het stoffelijk overschot van de vermiste 81-jarige man gevonden.

Foto album

Sfeerimpressies van onze trainingen. Door op de foto te klikken krijgt u meerdere foto's.

Lawinetrainingapril2018

Lawinetraing april 2018

trainingsweekend met reddingsbrigade

Trainingsweekend Warder

Trainingsdagen Drenthe 2017

Open dag brandweer Purmerend

training RHT-NH in de Beemster

Training Beemster

Training met de Reddingsbrigade

Training Luxemburg

training luxemburg

Inzet Dieverbrug

Watertraining Slobbeland

Watertraining Slobbeland

Nieuwsberichten

RHT-NH in het nieuws

Trainingen

foto team RHT-NH

Onze teamtrainingen worden op diverse locaties in Noord-Holland gehouden op zondagochtend. De trainingen vinden iedere week plaats van 9.00 uur tot ongeveer 14.00 uur

Locaties o.a.:

Purmerbos, Purmerend.

Streekbos, Bovenkarspel.

Pampushout, Almere.

Losloopgebied Purmerland, Purmerend.

Hemmeland, Monnickendam.

Oude manege, Purmerend.

Industrieterrein De Baanstee, Purmerend.