7-11-2016 Grootschalige zoekactie SRO naar vermiste man (18) in omgeving Culemborg.

In navolging op een eerdere zoekactie deze week is er, in de zorgwekkende vermissing van een 18-jarige man, door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gezocht in de omgeving van Culemborg. Omdat er regelmatig tips binnenkomen dat de man in de omgeving wordt gezien, is er voor gekozen om de zoekactie grootschalig op te pakken om op één dag zo veel mogelijk relevant gebied af te zoeken.

De man is op 19 november als vermist opgegeven, waarbij de politie direct de ernst van de situatie heeft ingezien en zelf diverse acties heeft ondernomen. Hierbij is groots ingezet en uiteindelijk ook de keuze gemaakt om reddingshonden bij de zoekactie te betrekken. Tijdens de eerste zoekactie ging het om een relatief klein gebied; toen dat niets opleverde, is er voor gekozen om op één dag zo veel mogelijk af te zoeken. Deze keuze is gemaakt omdat, gezien de tips die binnenkwamen, de vermiste man zich mogelijk verplaatste en zich tussentijds schuilhield in de omgeving van Culemborg.

Op verzoek van de RHWW en in samenspraak met de politie is de vraag uitgegaan naar de SRO om bij deze vermissing te ondersteunen. Hier is in groten getale gehoor aan gegeven. Er is de hele dag intensief gezocht. Het zoekgebied bestond uit stedelijk gebied, groenstroken, weilanden en natuurgebieden.

Helaas is de vermiste niet aangetroffen. In totaal hebben er 57 honden en 75 personen aan de zoekactie deelgenomen. Reddingshonden Team Noord-Holland was met 3 honden en 4 personen bij de zoekactie betrokken. De SRO wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Update 24-12-2016

Gisteren ontvingen wij het trieste bericht dat, in de rivier de Lek ter hoogte van Culemborg, het stoffelijke overschot van Niels is aangetroffen. Namens de SRO wensen wij de familie en nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van hun verlies.

Scroll naar boven