Reddinghonden werk word gedaan door vrijwilligers, er zijn echter wel kosten mee gemoeid die onze leden zelf dragen

En om het werk zo goed mogelijk te doen is training materiaal nodig.

Wij zijn echter een klein team dat belangeloos handelt tijdens inzetten. Ook ontvangen wij geen subsidie of overheidssteun.

Om op een professionele wijze onze inzetten uit te voeren, is extra financiële ondersteuning noodzakelijk. Reden waarom wij een beroep doen op giften, donateurs en sponsors. Doordat RHT-NH een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) is, mag u schenkingen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ook als u een schenking of erfrechtelijke verkrijging nalaat aan een ANBI instelling hoeft u hierover geen schenk- of erfbelasting te betalen. Wij stellen het zeer op prijs als u een bijdrage wilt leveren aan ons Reddingshonden Team Noord-Holland. U kunt dat doen door uw donatie te storten op rekeningnummer NL62 RABO 0304 9554 93.

Ook kleine bedragen zijn van harte welkom

Onze dank is groot.

Scroll naar boven