Op zaterdag 11 februari is de SRO ( Samenwerkende Reddingshonde Organisatie) vertrokken naar het rampgebied in Turkije. Zij zij afgereisd met 30 geleiders en 18 honden. Hieronder het verslag van de 6 dagen dat zij aan het werk zijn geweest.


11-2-2023 Turkije

Dag 1, 11 februari 2023.vertrek Schiphol

Na een paar dagen van intensieve samenwerking, onvermoeibare energie van verschillende mensen, onvoorwaardelijke hulp uit onverwachte hoek, is het gelukt om de reddingshondenteams van de Stichting RHWW, Vlaamse Reddingshondenteams (VRH), Oger SARdogs, Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH), Stichting RHGD Reddingdhonden en International Northern Search & Earthquake Dogs.(INSED) op 11 februari 2023 te laten vertrekken vanaf schiphol.
In totaal zijn er 30 personen en 18 honden vertrokken. Naast de hondengeleiders en het ondersteuningsteam gaan er twee personen mee om ons te ondersteunen bij de communicatie.
Er wordt gevlogen op Istanbul. Er zal één overstap zijn, waarna de Beheersautoriteit voor Rampen en Noodsituaties (AFAD) ons zal opvangen. Er zal door de reddingshondenteams gezocht worden in de regio Hatay, waarbij de veiligheid voor mens en dier centraal staat. Ondanks dat de kans op het vinden van overlevende personen erg laag is, is het belangrijk dat de mensen die vermist zijn, worden gevonden, zodat hun dierbare(n) afscheid kunnen nemen. 
Voor nu willen wij alvast onze dank uitspreken aan het thuisfront (familie, vrienden, collega’s, werkgevers etc.). Zonder hun hulp en steun is zo’n grootschalige zoekactie, op zo’n korte termijn, onmogelijk.
Inmiddels hebben wij vanmorgen, 12 februari 2023, gehoord dat de reis spoedig en goed verloopt. Het laatste stuk zijn ze met een privé vliegtuig vervoerd naar Adana. Vandaar gaan ze over de weg naar het aardbevingsgebied. Er is veel dankbaarheid en ze worden goed verzorgd

dag 2, 12 februari 2023

Deze dag heeft grotendeels in het teken gestaan van “komen op de plaats van bestemming”. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van verschillende vervoersmiddelen, zoals een vliegtuig, helikopters, auto’s etc.
Duidelijk is dat de betrokkenheid en de zorg, vanuit Turkije, voor de reddingsteams goed is. Iedereen is vooral blij en dankbaar dat we komen en willen helpen. 
Aan het einde van de middag is er in eerste instantie besproken waar en hoe een basiskamp te realiseren. Daarna is er een eerste verkenning gedaan en is er al een stuk afgezocht. 
In het gebied zijn nog geen hulpverleners geweest. Er komen berichten binnen dat er nog mensen in leven zijn onder het puin. Het is een chaos, maar de stemming is goed. 

Inmiddels is er in de buurt van een stadion een stuk grond aangewezen waar de groepen voor nu hun eigen tenten kunnen opzetten. Elke reddingshondengroep heeft verschillende (eigen) tenten meegenomen, waarin de mensen en de honden kunnen slapen. Alle team hebben ervoor gezorgd dat in geval van nood/ calamiteiten zij zich zelfstandig voor een aantal dagen kunnen redden. 

De dag was indrukwekkend op alle vlakken voor zowel onze mensen als voor de honden. Hopen op een goede eerste nacht en morgen (verder) met daar waar we voor gekomen zijn: “zoeken naar vermiste personen”. 

dag 3, 13 februari.

Nadat gisterenavond het tentenkamp was gerealiseerd, was iedereen moe en werd de rust gepakt. De inzetleiders en de mensen van het ondersteuningsteam/ de groepsleiders zijn nog wel even doorgegaan om verdere logistieke zaken te regelen.  
De zon kwam al vroeg door, wat het ijs deed smelten op de tenten. Iedereen is de nacht goed doorgekomen. Het was wel koud, maar de mensen en de honden van de reddingshondenteams hebben het niet koud gehad.
Vanmorgen warme noedels gekregen van de Chinese buren.  Zij vertelden ook dat er nog steeds mensen levend van onder het puin worden gehaald. Zij (de Chinezen) zullen vandaag vertrekken en hebben veel spullen aan ons gedoneerd. Spullen zoals kookpannen, houtblokken, water, voedsel (energierijke rijst, kruiden, beef en fruit).
Vandaag wordt er een volle dag door iedereen hard gewerkt.  We werken met zes groepen in shifts van drie. Drie zoeken en drie rust. We werken dagelijks door zolang dat mogelijk en veilig is. We werken samen met de SAR uit Turkije en het leger. Zij bekijken steeds of het zoekgebied (voldoende) veilig is, voordat een team met honden erop gaat. Met elk hondenteam gaat een bergingsteam mee.  We hebben nu 1 foto binnen van het zoekwerk (Bron: Insta van Turkse overheidszender) Meer foto’s van het zoeken met de honden verwachten wij morgen te plaatsen daar er op dit moment nog hard wordt gewerkt. 
Wat betreft het onderkomen zullen we blijven waar we zijn. Met de hulp van het Turkse leger zijn er nog 20 tenten opgehaald en naar het tentenkamp gebracht. Er is een goede samenwerking tussen elkaar en met iedereen er omheen. De Turkse taal die onze mensen (we hebben twee tolken mee) machtig zijn is daarbij van grote meerwaarde. De solidariteit van de Turkse bevolking, het Turkse leger, de AFAD en overige aanwezige hulpverleners is ongekend. 
We zijn dankbaar voor de hulp die we mogen ontvangen in Turkije, maar ook vanuit Nederland. Naast de steun van vele betrokkenen, staan onze collega’s van de RHWW en onze collega’s van de andere reddingshondenorganisaties, waar wij mee samenwerken (SRO) 27/7, met en zonder hond, ook nu toch klaar voor mogelijke inzet/ zoekactie naar personen die worden vermist in Nederland. Een aantal van onze collega’s voeren taken uit/ regelen zaken achter de schermen, ten behoeve van de inzet in Turkije.
LAATSTE NIEUWS; Er is een meisje van 13 levend aangetroffen op verwijzing van de honden….

dag 4, 14 februari 2023.

Er wordt dag en nacht door gewerkt door de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO). Op dit moment  zijn er zes verschillende reddingshondengroepen aan het werk als één groep. Dat is ook de kracht van de SRO en een voorbeeld van “samen sterk”.  
Door de teams wordt aangegeven dat het zo’n enorme verwoesting is, die je je niet kan voorstellen.  De wil en de motivatie van de reddingsteams en de honden is bijna voelbaar. De honden werken goed en pakken hun rust als dat kan. Het is niet voor niets dat er gezegd wordt dat “de zichtbare relatie tussen de hond(en) en hun geleider(s) één van de meest bijzondere samenwerkingsverbanden is in de natuur”. 
Er is minimaal contact met de teams, daar zij hard werken en de zes uur rust ook echt moeten pakken. Uiteraard komen er berichten binnen tijdens een pauze. Deze berichten kunnen dan gaan over het weer (overdag zon en in de avond een temperatuur van -6), over het eten, de fijne werksfeer en de hulp die ze krijgen van de hulpverleners om hen heen. 
De coördinatie wordt vanaf vandaag gedaan door het Turkse leger en de USAR. De dagen hiervoor lag de uitvoering bij AFAD (zie verslag dag 1). De hulpverleners uit Mexico, die ook in het gebied werken, gaan vandaag inpakken en zullen het rampgebied in Antakya  verlaten.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt door het thuisfront (zoals familie, collega’s van het werk van de mensen die op inzet zijn, collega’s van de reddingshondengroepen die thuis zijn gebleven, etc.). Er is aandacht voor de emotionele impact op familieleden, die uiteraard super trots zijn, maar ook in spanning zijn of de persoon die ze liefhebben, de honden die hun familie zijn, weer goed thuiskomen. 

Verder wordt er veel contact gezocht door de media, die vooral informatie willen over de reddingshonden en de reddingsteams die aan het werk zijn in Turkije. Helaas kunnen wij daar weinig over zeggen. De contacten die we hebben met onze collega’s in Turkije zijn kort en met name de noodzakelijke info wordt gedeeld. De rustmomenten moeten ze pakken gezien het feit dat ze dag en nacht doorgaan. Elke minuut telt en het zoeken heeft prioriteit 1. Uiteraard blijven we hopen op de wonderen, zoals op dag drie…….

dag 5, 15 februari 2023.

Vanmorgen kwam er een bericht binnen waar we zo op hadden gehoopt. Weer zijn er vier overlevenden onder het pijn weggehaald, na verwijzing van de honden. Dit is waar we het voor doen. 
Vanuit de reddinghondengroepen horen we steeds weer hoe bijzonder de samenwerking is, maar ook hoeveel respect en verwondering ze hebben voor de andere hulpverleningsorganisaties en het ongelooflijke doorzettingsvermogen en inzet van het Turkse leger en de SAR.
De foto’s spreken voor zich. Onze collega’s en de honden zijn tot op heden aan het werk. Vanavond zullen zij, als de verbinding het toelaat, in beeld komen bij 112 Vandaag (Giro 555). 
Ook wij willen bij deze benadrukken hoe belangrijk het is dat de bewoners uit Turkije en Syrië geholpen worden. Elke bijdrage en vorm van hulp telt. 

dag 6, 16 februari 2023.

Onze collega’s in Turkije gaan gewoon dag en nacht door met het zoeken naar vermiste personen. Ze pakken goed hun rust en ondanks dat het zwaar (fysiek en emotioneel) is, laten ze weten dat het goed met ze gaat. Ook de honden werken goed en zijn nog voldoende fit en gemotiveerd om te zoeken. Morgen (vrijdag) zal er door de teams de gehele dag en avond gezocht worden naar (vermiste) personen. Besproken en besloten is met onder andere de SAR datd ze gaan zoeken in gebieden waar nog geen hulpverlening is geweest. 
Het staat in de planning om aanstaande zaterdag 18 februari 2023 terug te vliegen naar Nederland. Het tijdstip van vertrek moet nog worden bevestigd. Het scheelt dat het vliegveld in Hatay weer open is. Dat vliegveld ligt ongeveer 25 kilometer van het tentenkamp af. Er zal dus van minder verschillende vervoersmiddelen gebruik gemaakt hoeven worden, wat met name fijn is voor de honden. 

dag 7, 17 februari 2023.

Vandaag gaan de reddingshondenteams zoeken in het centrum van Antakya. Het zal de laatste zoekdag worden voor de groepen, wat gevoelsmatig lastig voor hun zal zijn en zal worden. Er zijn nog zoveel mensen niet gevonden en het leed en verdriet is zo voelbaar.
Inmiddels is bevestigd is dat ze zaterdag 18 februari 2023 zullen terugvliegen naar Nederland. De verwachting is dat ze rond 17.00 uur zullen landen op Schiphol.
Naast de zorg voor elkaar en de gesprekken met elkaar en de in- en uitcheck momenten zal er voor ze op Schiphol landen nog een operationele debriefing plaatsvinden.
Voor de verdere nazorg vanaf het moment dat ze thuiskomen is aandacht, welke bekend is bij de betrokkenen van mensen die terugkomen uit Turkije, maar wat ook besproken is met de mensen zelf. Uiteraard zal de komende periode daar de aandacht voor blijven. Omdat onze mensen dit vrijwillig doen, zullen de meesten weer gewoon aan het werk moeten. 
Gelukkig is de ervaring dat familie, vrienden, werkgevers en collega’s van het werk en de collega’s van alle reddingshondenteams die onderdeel zijn van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) zich daar van bewust zijn en dus aandacht aan besteden. Zij zijn en blijven onbetaalbaar wat niet vaak genoeg benoemd kan worden. Ook zij zijn een onderdeel van deze inzet en maken het mogelijk dat reddingshondengroepen zich kunnen inzetten bij vermissingen van personen. 
De reddingshondengroepen die op dit moment samenwerken zijn Stichting RHWW, Vlaamse Reddingshondenteams (VRH), Oger SARdogs, Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH), Stichting RHGD Reddingshonden en Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED). Namens deze Stichtingen willen wij donateurs en alle mensen die ons volgen op Social Media en lieve en warme berichten sturen bedanken. Zonder deze steun hebben wij als vrijwilligersorganisaties geen bestaansrecht. 
Wat betreft de nazorg van de honden, kunnen we vertellen dat de honden werken met hun eigen baas en dus ook een onderdeel zijn van het gezin. Uiteraard zullen zij bij thuiskomst de nodige kusjes en massages zullen ontvangen. Ook is er aandacht voor het maken van lange wandelingen, spelen met “hondenvrienden uit de buurt” en een bezoekje  aan de osteopaat en/ of fysiotherapeut.
Op Social Media worden regelmatig vragen gesteld die gaan over onze honden die werken zonder schoenen aan op het puin. Onze ervaring is dat de honden, mits ze volledig los lopen en niets om hun lijf hebben zitten waar ze aan kunnen blijven hangen, nooit problemen hebben met hun voetzolen. De honden werken ook rustig op het puin en bepalen het tempo en zoeken zelfstandig hun eigen route. Uiteraard worden hun voetzolen steeds nagekeken en hebben de hondengeleiders wel noodschoentjes bij zich voor hun eigen hond. Ook is onze ervaring dat de honden met schoenen aan minder zeker gaan lopen op puin. 
In sommige landen speelt de temperatuur ook een grote rol, waardoor het dragen van schoenen wel noodzakelijk wordt om verbranding te voorkomen. 

Gedurende de inzet kunnen wij altijd een beroep doen (advies vragen en overleggen) op verschillende collega’s die dierenarts zijn of zijn geweest. Indien er zich een noodsituatie zou voordoen, dan zal een dierenarts in het land van bestemming geraadpleegd worden en (indien van toepassing) worden bezocht. 

dag 8 en 9, 18 en 19 februari 2023.

18 februari 2023 heeft in het teken gestaan van opruimen, afscheid nemen en terug reizen naar Nederland. 
De verwoesting, het verdriet en het leed heeft een diepe indruk op hen gemaakt. Ze zijn dankbaar voor alle hulp die ze hebben mogen ontvangen en het gegeven dat ze hebben kunnen helpen. Het blijft echter ook de realiteit dat er nog vele mensen vermist worden.
Op het vliegveld van Hatay hebben de teams een tijd gewacht op de vlucht naar Istanbul. Gelukkig hadden ze de honden bij zich en konden ze met de groep buiten wachten. Helaas konden ze de geplande vlucht naar Istanbul niet meer redden, en dus ook niet de vlucht naar Schiphol. De geschatte aankomsttijd van 17.00 uur werd 21.30 uur. Alle honden hebben de gehele terugreis bij hun bazen in het vliegtuig mogen blijven. 
Op Schiphol werden de teams opgewacht door hun familie, maar ook de Consul General. Met hem was een persoonlijke ontmoeting waarbij zowel de hondengeleiders, de ondersteuners / groepsleiders als de honden een persoonlijk aandenken in ontvangst mochten nemen. Vervolgens werden alle reddingshondenteams door heel veel mensen, met en zonder Turkse afkomst bedankt met onder andere applaus, rozen en chocolade. Hun aanwezigheid was hartverwarmend en overweldigend, en zal nooit vergeten worden.
Ook op de thuisbasis was nog familie aanwezig om hun geliefden op te wachten en ze gauw mee naar huis te nemen. Op 19 februari om 04.00 uur waren alle collega’s en de honden veilig thuis, en kon het licht uit….. 
De reddingshondengroepen van Stichting RHWW, Vlaamse Reddingshondenteams (VRH), Oger SARdogs, Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH), Stichting RHGD Reddingshonden en Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED) willen als laatste ook hun dank uitspreken aan Turkisch Airlines en de Turkse SAR (bergingsteam) De honden en de teams zijn door hen erg goed verzorgd en geholpen. Hun hulp en medewerking heeft ervoor gezorgd dat de teams snel op de plek van bestemming konden komen en ook weer veilig thuis zijn. Ook op Schiphol hebben de hondenteams de nodige hulp en medewerking mogen ontvangen en ook daarvoor bedankt. 
Ongetwijfeld zullen we iemand vergeten zijn te noemen die een rol en/of aandeel heeft gehad bij het mogelijk maken dat wij als Samenwerkende Reddingshonden Organisatie onze hulp hebben kunnen bieden in Turkije. Bij deze dan ons excuses.
Samen staan we sterk / Tekyürek.

Scroll naar boven