Reddingshonden Team Noord-Holland (RHT-NH) is een stichting met als doel honden en hun geleiders op te leiden tot een reddingsteam dat ingezet kan worden bij vermissingen en calamiteiten. Een aantal enthousiaste hondenliefhebbers is gestart met de oprichting van deze stichting.

Dit kwam voort uit twee belangrijke redenen. Enerzijds het ontbreken van een specifieke reddingshonden groep in Noord-Holland, een provincie met ruim 2,7 miljoen inwoners. Anderzijds het ontbreken van de mogelijkheden om in teamverband op een intensieve en professionele manier het reddingshonden-werk te kunnen trainen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om het reddingshonden-werk te trainen of mogelijkheden om te speuren maar een vereniging met als doel:”inzet bij calamiteit en vermissing” was niet aanwezig.

RHT-NH startte in 2015 met haar activiteiten. In de beginfase bestonden deze voor een belangrijk deel uit het trainen van de honden en hun geleiders. Er zijn ook extra leden actief die organisatorische ondersteuning bieden. Hierbij kunt u denken aan activiteiten op het gebied van sponsor- en fondsenwerving, pers- en media aandacht, beschikbaarheid trainingslocaties en heel belangrijk, oefen slachtoffers.

Het zoeken en redden met honden is een serieuze tijdsbesteding. RHT-NH traint iedere week op Zondag. Daarnaast streven wij er naar om minimaal een keer per jaar een meerdaagse training buiten Noord-Holland te organiseren en we proberen elk jaar naar Oostenrijk te gaan voor een lawine training.

Ons doel van de RHTNH is om reddingshondenteams op te leiden om samen met andere leden van de RHTNH als inzetgroep te kunnen deelnemen aan inzetten en reddingsoperaties om vermiste personen op te sporen.

Scroll naar boven